Kiinteistönvälitys: Arvomme

Luotettava, asiantunteva ja tehokas

Rehellisyys ja luotettavuus ovat perusarvojamme, ja niitä myös asiakkaamme arvostavat. Henkilökuntamme ammattitaito ja asiantuntemus perustuvat alan ja toimintaympäristön tarkkaan seurantaan ja kiinteistöalalla tapahtuvien muutosten nopeaan omaksumiseen. Koska toimimme asiakkaan puolesta asiantuntijana, kunnia-asiamme on hallita tuorein tieto ja markkinatilanne.

Tehokkuus on asiakkaan etu. Tämän vuoksi työvälineemme, verkostomme ja kanavamme ovat aina ajan tasalla. Näkyvällä markkinoinnilla löydämme jokaiselle kohteelle ostajan ja jokaiselle ostajalle kohteen.

Asiakas saa kaiken tarvitsemansa tiedon kauttamme. Käymme vielä kaupantekohetkellä asiat yksityiskohtaisesti ja kiireettä läpi asiakkaan kanssa, jotta mitään ei jää epäselväksi. Päämääränämme on asuntokauppa, johon kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä.

Isännöinti: Arvomme

Luotettava, asiakaslähtöinen ja pitkäjänteinen

Luotettavuus on isännöintitehtävien hoidossa ehdoton perusedellytys. Kun isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen välillä vallitsee luottamus, taloyhtiön asioiden hoitaminen sujuu todellisessa yhteistyössä.

Myös asiakaslähtöisyys kuuluu olennaisena osana isännöitsijän työhön. Kun isännöitsijä tuntee taloyhtiön asiat, asukkaat ja ympäristön hyvin, hän pystyy hoitamaan tehtävänsä asiakkaan toivomalla tavalla.

Isännöinti ja Kiinteistönvälityksessä isännöitsijän työ on aktiivista ja pitkäjänteistä. Voimme ennakoida lukuisia asioita järkevästi ja saavuttaa siten parhaan kokonaistaloudellisen ratkaisun. Käytämme tunnettuja, luotettavia ja yhteiskunnalliset velvoitteensa hoitavia yrityksiä ja yrittäjiä isännöintikohteidemme tavarantoimittajina, urakoitsijoina ja alihankkijoina.

Lisäksi isännöintisuhteemme ovat pitkiä, mikä myös kertoo asiakkaidemme tyytyväisyydestä ja luottamuksesta.